Garantier*

- Se vilka garantier som gäller er nyinköpta/framtida husvagn eller husbil.

Begagnade husbilar
• 6 månaders garanti på bodel, från årsmodell 2000 och nyare
• 3 månaders garanti på bodel, från årsmodell 1990-1999

Begagnade husvagnar
• 6 månaders garanti, från årsmodell 2000 och nyare
• 3 månaders garanti, från årsmodell 1989-1999
• Minst 6 månader till nästa besiktning

Reparationsobjekt
Vi har inga garantier och ingen leveransservice på reparationsobjekt.

Nya Carthago** husbilar
• 2 års nybilsgaranti
• 6-10 års täthetsgaranti (beroende på modell/tillval)
• 2 års nybilsgaranti - Fiat

Fiat vägassistans - Detta betyder att ni, genom att ringa Fiat Camper Services, har fri hjälp på vägen i hela 45 länder i Europa, 24 timmar om dygnet under 2 års tid (nybil). Detta gäller Fiat-delen och numret till denna service är: 00800-34281111

Nya KABE husbilar
• 2 års nybilsgaranti
• 7 års täthetsgaranti
• 2 års nybilsgaranti - Fiat

Fiat vägassistans - Detta betyder att ni, genom att ringa Fiat Camper Services, har fri hjälp på vägen i hela 45 länder i Europa, 24 timmar om dygnet under 2 års tid (nybil). Detta gäller Fiat-delen och numret till denna service är: 00800-34281111

Nya Adria och Sun Living husbilar
• 2 års nybilsgaranti
• 7 års täthetsgaranti
• 2 års nybilsgaranti - Mercedes-Benz
• 2 års nybilsgaranti - Renault
• 2 års nybilsgaranti - Fiat

Fiat vägassistans - Detta betyder att ni, genom att ringa Fiat Camper Services, har fri hjälp på vägen i hela 45 länder i Europa, 24 timmar om dygnet under 2 års tid (nybil). Detta gäller Fiat-delen och numret till denna service är: 00800-34281111

Nya Adria och KABE husvagnar
• 2 års nyvagnsgaranti
• 7 års täthetsgaranti

 


Vi är ansluten återförsäljare via HRF, Husvagnsbranschens Riksförbund.

Vi bryr oss om dig och din husbil/husvagn!
- Varmt välkommen till Caravan i Eskilstuna AB för ett professionellt och komplett omhändertagande


*Garantierna gäller för husbilar och husvagnar sålda av Caravan i Eskilstuna AB, enligt Caravan Eskilstunas tillverkarens/generalagentens föreskrifter och regler. Se medföljande garantibok för just din husbil/husvagn. Garantitiden på nya husbilar och husvagnar finns för att rätta till eventuella fel, och det är ägarens ansvar att själv ordna med transport till och från verkstaden. Caravan i Eskilstuna AB motsäger säg alla typer av kompensation i samband med garantiåtgärder. Garantin täcker inte normalt slitage, estetiska "skönhetsfel"  som ej påverkar funktionen (begagnade fordon) och/eller handhavandefel. Eventuella fel måste kunna bevisas att de funnits redan vid leveranstillfället och skall åtgärdas av Caravan i Eskilstuna AB. Eventuella garantifel måste meddelas senast 2 veckor efter att felen påträffats. Husbilar och husvagnar av typen reparationsobjekt säljes helt utan garantier, leveransprotokoll, täthetsprotokoll och intyg för provtryckning av gasolsystem.

Reklamation/ev. debitering vid ej godkänd garantiåtgärd

"Om köparen vill åberopa denna garanti på grund av fel på husbilen/husvagnen ska han snarast möjligt underrätta säljföretaget. Reklamationen måste dock alltid göras inom skälig tid och inom den tid som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar köparen sin rätt att göra gällande garantianspråk. 

Säljföretaget har rätt att debitera köparen kostnader för besiktning eller liknande undersökning som föranleds av ogrundad reklamation om köparen i förväg informerats om dessa kostnader." - Del från KABEs garantibok.

Det ovan betyder: Att om en bokad/planerad tid i vår verkstad för en garantiåtgärd, efter kontroll av fordonet hos Caravan i Eskilstuna AB, sedan skulle visar sig vara ett handhavande fel eller något som inte täcks av garantin så är ägaren av husvagnen/husbilen skyldig att betala Caravan i Eskilstuna AB för tiden som felsökningen tagit samt ev. övriga kostnader som uppkommit i samband med felsökningen. Pris enligt aktuell timdebitering för vår verkstad.

Viktigt! Det är alltså husbilens/husvagnens registrerade ägare som står helt enskilt ansvarig att i god tid kontrollera tillverkarens föreskrifter i medföljande service- och garantibok (nya fordon) och att i god tid boka in en verkstadstid för att säkerställa att garantin och/eller fukttest sker inom garantitiden. Om garantitidens datum passeras utan stämplad/godkänd kontroll faller fordonet ur garantin från tillverkarens system.


**Gäller svensksålda Carthago husbilar från auktoriserade och godkända svenska återförsäljare, godkända av den Skandinaviska generalagenten/exportchefen för Carthago.

Kontakta oss

Viggeby Solbacken
635 09 Eskilstuna

Telefon: 016-34 40 80
E-post: info@caravan.se 

Öppettider

Försäljning & Butik
Måndag - Fredag: 09.00 - 18.00
Lördag: 10.00 - 14.00
Söndag: Stängt
Verkstad
Måndag: 09.00 - 17.00
Tisdag - Fredag: 08.00 - 17.00

Några ord från vår VD

Vi är ett fullserviceföretag. Det betyder att vi säljer, servar och utrustar allt från minsta husvagn till största husbil. Vår 49-åriga erfarenhet borgar för Din trygghet med hög kvalitet- och servicenivå.

För oss på Caravan Eskilstuna är Din fritid viktigast. Vi vet att en bra husbil eller husvagn inte bara innebär en god bekvämlighet, utan också skapar minnen för livet som gärna delas med nära och kära.

Läs mer här »

Håkan Johansson, VD, Caravan i Eskilstuna AB